تبلیغات
علمداران عشق - امتحان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران پایان ترم خرداد سال 96

امتحان پایان ترم خرداد 96
امتحان میان ترم ( فصل یک و دو و سه ) +فصل چهار و پنج و شش و هفت و هشت سوالات به صورت تستی + دو سوال تشریحی فصل نهم و دهم
سوالات  تشریحی فصل نهم و دهم
1- علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسلامی را نام ببرید؟
الف) استعمار كهنه و نو                          ب) شرق شناسی     ج ) صهیونیسم
2- استعمار کهنه و نو را توضیح دهید؟
استعمار از لحاظ لغوى به معناى آباد كردن است؛ اما از لحاظ سیاسى به معنى حاكمیت گروهى از افراد بر مردم یا بر سرزمین دیگر است. در تعریف دیگر، استعمار به عنوان پدیده‏اى سیاسى- اقتصادى تعریف شده است كه این پدیده حدوداً از سال 1500 م آغاز شده و در طول این مدت استعمارگران برخى از كشورهاى اروپایى مناطق وسیعى از دنیا را كشف كردند و در آنجا ساكن شدند و به بهره‏بردارى پرداختند. برخى از صاحب‏نظران معتقدند كه استعمار به دوران باستان برمى‏گردد و اقدامات حكومتهاى باستانى نظیر فینیقیه و یونانیها و سرانجام رومیها در ایجاد پایگاههایى خارج از سرزمین خود را، به منظور استفاده از آنها براى تجارت یا جنگ یا گسترش فرهنگ خود، نوعى استعمار مى‏دانند
پیدایش استعمار با ظهور كشورهاى قدرتمند اروپایى آن زمان یعنى انگلیس، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و ... همراه بود. بعد از كشف راههاى دریایى در اطراف افریقاى جنوب شرقى (1488 م) و كشف قاره امریكا در سال 1492 م، مسافرتهاى دریایى به منظور استعمار و كشف سرزمینهاى جدید آغاز شد. آنها در ابتدا به دنبال طلا، عاج، اشیاء قیمتى و ... بودند، اما رفته رفته انگیزه‏هاى وسیع‏تر اقتصادى نظیر تجارت، انتقال مواد اولیه معدنى و كشاورزى به سرزمینهاى اروپایى و فروش كالاهاى اروپایى به فعالیت‏هاى استعمارى وسعت بخشید
اولین گروه از كشورهاى استعمارگر كه به آسیا آمدند پرتغالیها بودند. واشكودوگاما، دریانورد پرتغالى، در سال 1498 م از طریق اقیانوس هند به سواحل شمال شرقى شبه جزیره هند رسید و با این اقدام دوره نوینى در روابط اروپا و آسیا شكل گرفت‏
باید توجه داشت كه پرتغالیها در اروپا به عنوان واسطه‏اى تجارتى بین آسیا و شمال اروپا عمل مى‏كردند. آنها تا اواخر قرن شانزدهم هلند را زیر نفوذ تجارتى خود داشتند، اما از اوایل قرن هفدهم هلندیها درصدد برآمدند تا خود به طور مستقیم با آسیا وارد تجارت شوند. پس از هلندیها،
انگلیسیها و سپس فرانسویها وارد آسیا شدند روابط استعمارى اروپاییان در آسیا به دو دوره تقسیم مى‏شود: دوره نخست از سال 1498 م آغاز مى‏شود و در سال 1757 م با پیروزى نظامى انگلیسیها بر هندیها خاتمه مى‏یابد. اروپاییان در این دوره سعى داشتند تا با بهره‏گیرى از قدرت دریانوردى و سلاحهاى آتشین خود به افزایش روابط تجارتى خود با این سرزمینها بپردازند و به محصولات مرغوب آنان مانند ادویه، پارچه و زینت‏آلات دسترسى پیدا كنند از جمله این شركتها مى‏توان به «شركت سرزمینهاى دور» هلند (1594 م)، «شركت هند شرقى هلند»، «شركت هند شرقى انگلستان» (1600 م) و شركت فرانسه (1604 م) اشاره كرد
دوره دوم از 1757 تا 1858 است كه دخالت اروپائیان غیرمستقیم و كمتر شكل نظامى دارد. براى مثال كشور هند از 1757 م تا 1858 زیر سلطه كمپانى هند شرقى بود و دولت انگلستان فقط دورادور از این كمپانى حمایت مى‏كرد اما از آن پس دولت انگلستان رأساً حكومت هند را در دست گرفت و هند به‏عنوان «ملك ملت بریتانیا» و تابع پارلمان انگلیس شناخته شد. سیاستهاى كمپانى هند شرقى و دولت انگلستان باعث شد تا هندوستان كه خود از تولیدكنندگان و صادركنندگان پارچه بود به واردكننده پارچه تبدیل شود و صادراتش تنها به مواد خام پارچه (مانند پنبه) محدود گردد. كشورهاى جنوب شرقى و جنوبى آسیا از این پدیده مستثنا نبودند و هلندیها كشور اندونزى را در دست داشتند. هلندیها كشت محصولاتى مانند قهوه و شكر را در اندونزى گسترش دادند و همانند انگلیسیها در هند، ساختار اقتصادى این كشور را تغییر دادند
پرتغالیها در سالهاى نخستین قرن شانزدهم پا به خلیج‏فارس گذاشتند و دریاسالار آلبوكرك پرتغالى، جزیره هرمز را در 1514 م تصرف كرد. آنها در سال 1512 م نیز گمبرون (بندرعباس) را كه مركز عمده تجارتى محسوب مى‏شد، اشغال كرده بودند. آنها نزدیك به یك قرن بر منطقه خلیج فارس تسلط داشتند تا آنكه شاه عباس صفوى با عقد قرارداد مشترك با انگلیسیها و كمك گرفتن از نیروى دریایى آنها توانست پرتغالیها را براى همیشه از خلیج‏فارس بیرون كند، اما انگلیسیها به نفوذ خود در این منطقه ادامه دادند كه از جمله دلایل آن، اهمیت سوق‏الجیشى خلیج‏فارس بود. آنها باشیوخ عرب قرارداد بستند و این شیوخ ضمن به رسمیت شناختن انگلیس به‏عنوان قاضى، مصلح و میانجى تعهد كردند كه به دزدى دریایى، قاچاق اسلحه و حمل بردگان نپردازند. در سال 1800 م نیز (دوره فتحعلى‏شاه قاجار) امتیازات و انحصارات بازرگانى فراوانى از سوى ایران به انگلستان داده شد.
دفت این منطقه بین شركتهاى انگلیسى و امریكایى تقسیم شد. انگلیسیها منابع نفتى قطر، كویت، عراق، عمان و ایران را در دست داشتند و امریكاییها نیز نفت عربستان و بحرین را از آن خود كردند. البته نباید فراموش كرد كه كشور ایران در جریان استعمار بیشترین لطمه را دیده است.
اما از سال 1870 تا جنگ جهانى اول، رشد استعمار بسیار وسیع بود و تمامى افریقا و خاور دور را در برگرفت. اما بعد از جنگ جهانى دوم و تشكیل سازمان ملل متحد و به‏ویژه در دهه‏هاى 1950 و 1960، شاهد رشد سریع جریان استعمارزدایى (مبارزه براى كسب استقلال سیاسى) بودیم، به طورى كه تعداد كشورهاى عضو سازمان ملل متحد به دو برابر افزایش یافت و این كشورها با در دست داشتن اكثریت در مجمع عمومى، مسائل مربوط به توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى را مركز توجه سازمان ملل قرار دادند. به دلیل تأثیر شدید استعمار كهنه بر این كشورها، استعمارزدایى آنان نه تنها مشكلات آنها را حل نكرد، بلكه این كشورها را دچار دوگانگى ساخت. آنها از یك طرف خواستار كمكهاى اقتصادى كشورهاى پیشرفته (استعمارگران سابق) هستند و از طرف دیگر نمى‏خواهند در مسائل داخلى آنها دخالتى شود. كشورهاى پیشرفته نیز هنوز به این كشورها و به‏ویژه بازارهاى داخلى و مواد خام و اولیه آنها نیاز دارند و مى‏خواهند به این مهم دست یابند. در مجموع، ارتباط كشورهاى پیشرفته (استعمارگران سابق) با كشورهاى استقلال یافته (مستعمره سابق) به گونه‏اى شكل گرفته است كه آن را «استعمار نو» مى‏نامند،
در این پدیده، كشورهاى استعمارگر سابق در چارچوب حكومتهاى دست‏نشانده و مناسبات و رژیمها و نهادهاى بین‏المللى جدید بى‏آنكه نیازمند حضور مستقیم سیاسى و نظامى در مستعمرات سابق باشند، به مشكل خزنده و پیچیده منافع و مطامع خود را بهتر از گذشته تضمین مى‏كنند. بسیارى از صاحب‏نظران معتقدند كه كشورهاى پیشرفته (استعمارگران سابق) امروزه از طریق شركتهاى تجارتى چندملیتى و نهادهاى بین‏المللى چون؛ صندوق بین‏المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى و با بهره‏گیرى از شرایط مختلف بین‏المللى و تعاملات پیچیده روزافزون جهانى (مانند جهانى شدن) سعى مى‏كنند تا بر كشورهاى محروم و یا در حال توسعه تسلط یابند
3- نظریه پردازان در زمینه دلایل ظهور و گسترش استعمار در چه می دانند؟
نظریه‏پردازان در زمینه دلایل ظهور و گسترش استعمار نظریات متعددى ارائه داده و این پدیده را از جنبه‏هاى مختلف ارزیابى كرده‏اند.
 الف) دسته‏اى از نظریه‏پردازان استعمار را از بُعد سیاسى بررسى و عنوان كرده‏اند كه رقابتهاى سیاسى و نظامى قدرتهاى بزرگ اروپایى طى قرن شانزدهم و بعد از آن، موجب ظهور و گسترش استعمار بود. این دیدگاه محور توجه خود را بر دولتها و اغراض سیاسى متمركز ساخته است و تلاش دولتهاى بزرگ جهت دست‏یابى به قدرت و اعتبار بیشتر، در مقایسه با رقباى‏خود را عامل اصلى گسترش استعمارگرى مى‏داند.
ب) عده‏اى دیگر از نظریه‏پردازان معتقدند آنچه عامل ظهور و گسترش استعمار شد، تمایل دولتها و ملتهاى كشورهاى قدرتمند به گسترش سرزمینشان و ایجاد امپراتوریهاى بزرگ به منظور حفظ و تقویت روحیه ملى و تواناییهاى سیاسى و نظامى بود.
ج) برخى دیگر از نظریه‏پردازان، استعمار را پدیده‏اى نژادى تلقى مى‏كنند و معتقدند مردمان سفیدپوست (اروپاییان) ذاتاً از مردم نژادهاى دیگر برترند و وظیفه دارند به منظور اصلاح و متمدن كردن مردمان نژادهاى دیگر بر آنان حكومت كنند.
د)برخى دیگر از اندیشمندان، استعمار را پدیده‏اى اقتصادى و محصول توسعه نظام سرمایه‏دارى نوین مى‏دانند. آنها معتقدند كه امكانات داخلى كشورهاى اروپایى (بازار فروش، مواد اولیه، فرصتهاى سرمایه‏گذارى) دیگر پاسخ‏گوى نیازهاى روزافزون آنها نبود و آنها را وادار به دست‏اندازى بر كشورهاى دیگر كرد. به اعتقاد این نظریه پردازان، استعمار در باطن خود تلاشى است براى گسترش فعالیت‏هاى تجارتى و صنعتى بورژوازى كشورهاى پیشرفته غربى در كشورهاى دیگر و هدف از آن بهره‏بردارى از منابع و امكانات آنها براى پاسخ‏گویى به نیازهاى روزافزون توسعه سرمایه‏دارى است.این دیدگاه را در میان نظریه‏پردازان لیبرال اقتصاد سرمایه‏دارى و هم در میان پیروان نظریه ماركسیسم مى‏توان یافت.
4- پیامدهای جهانی شدن را بنویسید؟
یكى دیگر از پدیده‏هایى كه دنیاى امروز آن را تجربه مى‏كند، جهانى شدن است. به طور خلاصه مى‏توان گفت: جهانى شدن هم به صورت یك روند (پروسه) تعریف شده و هم به صورت یك پروژه.یعنى برخى از صاحب‏نظران معتقدند با افزایش و توسعه و پیشرفت در ابزارهاى ارتباطات جمعى، رسانه‏هاى جمعى و ... تعاملات بشرى با سرعت و سهولت بیشترى صورت مى‏گیرد به‏گونه‏اى كه مرزهاى بین دولتها به طور روزافزون كمرنگ‏تر مى‏شود وحاكمیت آنها تحت تأثیر بازیگران غیردولتى به چالش كشانده مى‏شود، و به طور كلى باید گفت كه دنیا به مكان واحد و كوچكى تبدیل مى‏گردد، یعنى كوچك‏ترین مسئله در گوشه‏اى از جهان بلافاصله در نقاط مختلف جهان طنین مى‏یابد. در این جهان به‏هم‏تنیده كشورها همچون شبكه‏اى عنكبوتى به هم متصل گشته‏اند كه گسترش شبكه جهانى اینترنت به این روند بسیار كمك كرده است، تا فرهنگ جهانى واحدى تشكیل گردد.
در مقابل عده‏اى معتقدند كه جهانى شدن پروژه‏اى است كه كشورهاى پیشرفته به اجرا درآورده‏اند تا به چپاول هر چه بیشتر كشورهاى در حال توسعه و توسعه‏نیافته بپردازند. به اعتقاد آنها جهانى شدن تنها به ضرر كشورهاى جهان سوم خواهد بود، زیرا با از بین رفتن مرزهاى حاكمیت و كنترل دولتها بر قوانین تعرفه و گمرك، اقتصاد این كشورها از هم فروخواهد پاشید و آنها محكوم به اجراى قوانین كشورهاى پیشرفته خواهند بود. به اعتقاد گروهى دیگر از همین اندیشمندان، پیامدهاى منفى جهانى شدن به بعد اقتصادى محدود نمى‏شود و كشورهاى امپریالیستى سعى مى‏كنند كه فرهنگ خود را بر كشورهاى دیگر تحمیل كنند. مثلًا ایالات متحده در قالب فیلمهاى هالیوودى سعى مى‏كند تا فرهنگ مصرف و الگوى زندگى امریكایى را در سطح جهان گسترش دهد
تا آنجا كه برخى جهانى شدن را برابر با امریكایى شدن مى‏دانند. ترویج الگوهاى سیاسى و حكومتى تحت لواى دموكراسى و ارزشهاى لیبرالى (از جمله حقوق بشر) عامل دیگرى است كه در تضعیف حاكمیت كشورهاى جهان سوم نقش داشته است. كشورهاى غربى با تبلیغ این نظام حكومتى سعى دارند تا شكل حكومتى همه كشورهاى جهان (به‏ویژه كشورهاى خاورمیانه) را مطابق با الگوهاى خود درآورند و در این مسیر از هیچ اقدامى فروگذار نخواهند كرد. بنابراین، جهانى شدن با سرعت روزافزونى ساختار حكومتهاى كشورهاى ضعیف‏تر را متزلزل مى‏سازد و این روند تنها به سود كشورهاى پیشرفته است. در مجموع مى‏توان گفت كه اگرچه دوران استعمار كهنه به پایان رسیده است و كشورهاى مستعمره استقلال یافته‏اند، اما روندى در حال شكل‏گیرى است كه به مراتب پیچیده‏تر و قوى‏تر از استعمار كهنه عمل مى‏كند. استعمار نو از جنبه‏هاى مختلف سعى مى‏كند تا با نفوذ در كشورهاى دیگر كانالهایى براى استخراج ثروتهاى فكرى و مادى این كشورها ایجاد كند كه در مقایسه با گذشته بسیار سهمگین‏تر و مخرب‏تر است.
5- سه دیدگاه برای تبیین پدیده ی صهیونیسم را بنویسید؟
1. ایجاد گسل صهیونیستى و ضداسلامى در قلب جغرافیاى سیاسى جهان اسلام، فلسطین، كه از ابتداى تاریخ اسلام تاكنون پیوستگى جغرافیایى و سیاسى سرزمینهاى اسلامى در ملتقاى سه قاره‏ آسیا، افریقا و اروپا محسوب مى‏شده است‏
2. انتقال بحران تاریخى مسیحیت- یهود اروپا (كه موجب قتل عامهاى متعدد یهودیان و طرح اتهامات نژادپرستى و مواردى از این قبیل شده بود) به جهان اسلام و تبدیل آن به بحران اسلام- یهود در فلسطین. این طرح در نهایتِ زیركى اجرا شد و بدان پایه اهمیت داشت كه در یك جمله مى‏توان آن را معامله‏اى تاریخى دانست كه بخشى از آن تبرئه یهود از اقدام به قتل عیسى مسیح علیه السلام بود.
3. تحقق تدریجى آرمان موهوم یهودیان نژادپرست و افراطى در برپایى حكومت یهودیان در فلسطین.
قدرتهاى استعمارگر غربى از یك طرف به بركت فنّاورى پیشرفته بر جهان اسلام سیطره‏اى سراسرى برقرار كردند و از سوى دیگر، به مدد هجوم فرهنگى موجب استحاله معنوى و تضعیف اعتقاد و سست شدن ریشه باورهاى دینى مسلمانان شدند و سرانجام با به‏وجود آوردن صهیونیسم، جنگى فرسایشى را- كه ممكن است سالهاى طولانى ادامه یابد- بر مسلمانان تحمیل كردند، كه طى بیش از نیم قرن سرمایه‏هاى عظیمى از مسلمانان را بلعیده است.
6- بیداری اسلامی در جهان عرب از آغاز تا به حال شامل چه گرایشهایی بوده است ویژگی های هر یک را به اختصار بنویسید؟
. این گرایشها عبارت‏اند از: الف) تمدن‏گرا- عرب‏گرا؛ ب) تمدن‏گرا- اسلام‏گرا؛ ج) اسلام‏گرایى سنتى؛ د) اصول‏گرایى اسلامى.
براساس تقسیم‏بندى فوق، طهطاوى و خیرالدین تونسى از اندیشمندان عمده گرایش اول؛ سیدجمال‏الدین اسدآبادى و تا حدودى محمد عبده از متفكران گرایش دوم؛ رشید رضا از سخن‏گویان اصلى گرایش سوم؛ حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین از فعالان گرایش چهارم‏اند
الف) گرایش تمدن‏گرا- عرب‏گرا. اولین موج بیدارى اسلامى نوگرا از طهطاوى در مصر و خیرالدین پاشا تونسى در تونس آغاز مى‏شود. طهطاوى اندیشه خود را بر این محور استوار مى‏كند كه مسلمانان براى ترقى چاره‏اى جز دست‏یابى به علم اروپایى ندارند.طهطاوى با ستایشى فراوان از اروپا یاد مى‏كند و نهادهاى سیاسى آن را تحسین مى‏كند. وى اصولًا از غرب و عامل استعمار به‏عنوان عامل عقب‏ماندگى جوامع اسلامى غافل است‏
ب) گرایش تمدن‏گرا- اسلام‏گرا. بین این گرایش و گرایش اول اشتراكاتى وجود دارد. درواقع نسل دوم از منادیان بیدارى اسلامى را مى‏توان «تمدن‏گرا- اسلام‏گرا» نامید كه چهره بارز آن سیدجمال‏الدین اسدآبادى و شیخ محمد عبده است. با این تفاوت كه سید جمال به نسل اول نزدیك‏تر است و عبده به نسل سنت‏گراى پس از خود نزدیك‏تر است. باید گفت كه اصلاحگرى سید جمال ابعادى مختلف دارد، اما روح اصلى اصلاح‏گرى سید جمال در جهان اسلام «تجدد» است. سید به‏دنبال این است كه جهان اسلام و مسلمانان را با دوران جدید، ویژگیها و عوامل شكل‏گیرى آن آشنا كند و شرایطى را فراهم كند كه مسلمانان نیز در این دنیاى جدید و تمدن آن سهمى به دست آورند و با اتكا بر عناصر اصلى آن یعنى علم و عقل و دیگر عناصر آن ازجمله نهادهاى سیاسى دموكراتیك بر قدرت خود بیفزایند
ج) گرایش اسلام‏گرایى سنتى. اگر تمدن‏گرایان اسلام‏گرا، احیاى اسلام را در احیاى علمى، جذب تفكر نوین و استفاده از دستاوردهاى فناورى اروپایى در جوامع اسلامى مى‏دانستند، اسلام‏گرایان سنتى و متفكر برجسته آن، رشید رضا كه ادامه‏دهندگان سلفیه هستند، احیاگرى اسلامى را در بازگشت به روش و سیره «بزرگان اسلام» مى‏دانستند
د) گرایش اسلام‏گرایى اصول‏گرا. ژاك برك در تحلیلى كه از اصول‏گرایى اسلامى دارد «ناتوانى كشورهاى اسلامى را در ارائه مدلهاى متناسب با عصر تكنیك و تمدن در قرن بیستم، زمینه‏ساز افراطى‏شدن آنها مى‏داند. وى مهم‏ترین علت درونى را توقف اجتهاد و سركوب حركتهاى اصلاحى به نام مبارزه با بدعت مى‏داند»
7- محور های مبارزه و فعالیت نیروی مذهبی در اوایل دهه 30 را بنویسید؟
مبارزه با افكار احمد كسروى، مبارزه براى حجاب زنان، مبارزه با كمونیسم و مبارزه با بهائیت. در مورد هر كدام از موارد ذكرشده، تبلیغات فراوان و كتب متعددى تألیف و منتشر شد؛ رسائل مختلفى نیز نوشته شد كه مشخص‏ترین آنها رسائل حجابیه و كتاب كشف‏الااسرار امام خمینى بود كه در واقع ردّیه‏اى بر رساله اسرار هزار ساله نوشته حكیم‏زاده و آثار احمد كسروى بود. این كتاب طرح اجمالى ولایت فقیه نیز بود. از سال 1327 ش مسئله فلسطین نیز وارد حوزه بیدارى اسلامى در ایران شد. براى رسیدن به هدفهاى مذكور در چهار محور مبارزه با بى‏دینى، تشكلها، انجمنها، گروهها و احزاب سیاسى- مذهبى نیز به‏وجود آمدند. در كنار فعالیت‏هاى یادشده، دو محور سنتى فعالیت روحانیون مكتب اجتهادى، یعنى مبارزه علیه استبداد و استعمار نیز دنبال شد.
8- مهمترین ویژگی های بیداری اسلامی به رهبری امام خمینی را بنویسید؟
از ویژگیهاى بیدارى اسلامى به رهبرى امام خمینى در این سالها، مى‏توان به تقویت اندیشه پیوند دین و سیاست، سازش‏ناپذیرى با رژیم پهلوى، تثبیت اجتهاد سیاسى در حوزه‏هاى علمیه و تلفیق نظر و عمل در مبارزه با استبداد و استعمار اشاره كرد كه از همه مهم‏تر، استكبار دوره جدید جهان را هدف قرار داد. از دیگر احیاگران این سالها، مى‏توان به محمود طالقانى و مرتضى مطهرى اشاره كرد كه بیشتر به فعالیت‏هاى فكرى پرداختند.
9- امتیاز انحصاری دخانیات توسط چه کسی و با چه هدفی به یک شرکت انگلیسی واگذار شد و عاقبت چه شد؟
ناصرالدین‏شاه قاجار در جریان سفرِ سوم خود در 1306 ق به فرنگ، امتیاز انحصارى دخانیات، توتون و تنباكو را در داخل و خارج به یك شركت انگلیسى واگذار كرد. البته این امتیازنامه در 1308 ق/ 1890 م به امضا رسید. این امتیاز از آنجا كه منافع هزاران كشاورز، كارگر و بازرگان ایرانى و اقتصاد ایران را به بیگانه واگذار مى‏كرد، از زیان‏بارترین امتیازات بود. همچنین نقش روحانیون نیز كاملًا نادیده گرفته شده بود. اما دیرى نگذشت كه علماى شیعه و تجار متحداً به مخالفت با آن قیام كردند.
علما از آن حیث كه این امتیازنامه را وسیله‏اى براى تسلط اجنبى بر شئون یك كشور اسلامى ارزیابى مى‏كردند و مقاصد دینى و حفظ هویت دینى جامعه را در مخاطره مى‏دیدند و تجار نیز منافع اقتصادى خود را با خطر بزرگى مواجه مى‏دیدند، به مخالفت برخاستند. سرازیر شدن انگلیسیها به ایران و مغایرت اعمال و رفتار و اقدامات آنها با فرهنگ و معتقدات مذهبى مردم، به مخالفان فعالیت كمپانى رژى افزود و به‏تدریج جریانى عظیم به رهبرى روحانیت شكل گرفت.
در این حركت احیاگرانه علماى شیعه، نهاد دینى به فرصتى تاریخى دست یافت تا ثابت كند كه توان بسیج عمومى مردم براى غلبه بر استبداد داخلى و استعمار خارجى را دارد و در عمل نیز با فتواى تاریخى تحریم تنباكو به دست میرزاى شیرازى، به هر دو هدف رسید و دولت در مقابل مردم عقب‏نشینى و الغاى امتیازنامه را اعلام كرد
10- اقدامات بیدارگرانه آیت الله العظمی بروجردی برای خروج روحانیت از انزوای مذهبی در جهان اسلام را بنویسید؟
او ابتدا هیئتهایى از مبلغان جوان و اندیشمند مذهبى حوزه علمیه قم را براى رسیدگى به امور شیعیان و مسلمانان به كشورهاى مختلف روانه كرد و در اروپا، امریكا، افریقا و آسیا مراكز اسلامى ویژه شیعیان تأسیس كرد. مهم‏ترین اقدام وى در این زمینه، اعزام علامه شیخ محمدتقى قمى به قاهره و هم‏زمانى حضور وى در آن سرزمین با سفارت قاسم غنى بود. بنا به حكایت اسناد وزارت امور خارجه، این‏دو با مساعى مشترك توانستند ارتباطات گسترده‏اى با علماى اهل سنت ایجاد كنند و به تبیین و تشریح مبانى اهل شریعت بپردازند. این اقدام در نهایت به تأسیس نهاد دارالتقریب مذاهب اسلامى انجامید.
چنان كه قبلًا نیز اشاره شد، یكى از اركان جدید جنبش بیدارى اسلامى، پیدایش و تثبیت جنبش دانشجویى، به‏ویژه طیف مذهبى و اسلام‏گراى آن، بود. در دانشگاهها كه كانون برخورد افكار مختلف بود، تفكر دفاع از اسلام و هویت دینى به‏تدریج رشد كرد. هدف این حركت، پیراستن اسلام از باورهاى غلط و معرفى اسلام به‏عنوان دینى سازگار با علم، عدالت اجتماعى، برابرى و آزادى بود كه در ضمن با جهل، ظلم و نابرابرى و استبداد و استعمار در تعارض است. بخش عمده‏اى از شكل‏گیرى این جنبش، در نتیجه فعالیت‏هاى متفكران روحانى و استادان و آموزگاران اسلام‏گرا و دین‏باور، مانند آیت‏اللَّه طالقانى، استاد محمدتقى شریعتى، حسینعلى‏راشد، محمدتقى فلسفى، دكتر محمود شهابى، دكتر عطاءاللَّه شهاب‏پور، مهدى بازرگان، یداللَّه سحابى و دیگران بود كه در دهه‏هاى آینده به تعداد آنها افزوده شد. گروهى از دانشجویان نیز با ایجاد تشكلى به نام «انجمن اسلامى دانشجویان» حركت‏یادشده را تقویت كردند و گسترش دادند. این انجمن در 1320 تأسیس شد و در دودهه آینده به تكامل رسید


علی
چهارشنبه 17 خرداد 1396 01:09 ب.ظ
سلام.خیلی جوابها طولانی هست فکر نکنم کسی که کتاب رو نوشته بتونه اینا رو حفظ کنه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر