تبلیغات
علمداران عشق - حجاب در آیات و روایات
جمعه 17 اردیبهشت 1389

حجاب در آیات و روایات

   نوشته شده توسط: قاسم یزدی    نوع مطلب :حجاب ،

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند طبق قانون آفرینش موجودات لطیف و آسیب پذیر را در حصار و حجابی قرار داده است تا مانع از فساد وطمع دیگران قرار بگیرند. مثلا مغز بادام و گردو و امثال اینها را در پوسته ای محکم قرار داده و یا جواهرات و گوهرهای گرانبها را در دل کوهها و در قعر دریاها پنهان ساخته است و طبیعی است اگر چیزی سهل الوصول شد طبعا در معرض طمع وتجاوز دیگران خواهد بود . از آنجا که حرمت و شخصیت زن بعنوان یک گوهر گرانبهاست لازم است در حرز و حفاظ محجوب بماند چرا که حساسیت و ضربه پذیری زن بلحاظ زینت های درونی وبیرونی که در اوست مورد طمع و آرزوهای پست بیماردلان قرا می گیرد، چون زن طبق روایات "المرئه ریحانه" همچون ریحان و یا شاخه گلی ظریف است که اگر باغبان او را پاس ندارد از دید و دست گلچین مصون نماند.                   

گر غنچه نهان شده در گل نچید         

    از بی حجابی گل است که عمر ش کم است

     حجاب حقی است الهی و از ضرویات دین اسلام است و منکر عمدی آن کافر است چرا که حجاب زن مربوط به خود او نیست تا از حق خود بگذرد و مربوط به مرد نیست تا بگوید راضی هستم و مال خانواده نیست تا رضایت خانواده کفایت کند، بلکه حجاب حقی است الهی ، خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد و اگر جامعه ای  این درس رقت و عاطفه را ترک کند به دنبال غریزه شهوت می رود و در فساد و فحشا غوطه ور میشود مانند غرب ، بنابرین حجاب و عفت زن حق الله و خود امین امانت الهی است پس ای خواهرم حق الهی خود را به عنوان امانت حفظ کن.

آفرینش لباس و پوشش و روی آوردن فطری انسان به آن ، به خاطر ویژگیهای روحی و جسمی بشر یكی از نعمتهای و هدایای الهی محسوب می شود خداوند در قرآن در مورد آفرینش لباس چنین می فرماید.

ای فرزندان آدم ! برای شما لباس فرو فرستادیم كه اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست و لباس تقوی بهتر است این از آیات خداوند است كه متذكر شده، پند بگیرید.

حجاب در ادیان الهی

1-حجاب در آئین زرتشت

در كتاب پوشاك باستانی ایرانیان چنین امده است «كوروش به قول كزنفون لباس مادی را به خصوص از این جهت كه عیب پوش بوده اقتباس كرده است پس كوروش لباس كوتاهِ تن نما را نمی پسندید و لباس قومی او نیز همان لباس پارسی چین دار بوده است.»

در كتاب پوشاك زنان ایران آمده است «... چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افكنده اند و در زیر آن یك پیراهن دامن بلند و در زیر این یك پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است می پوشیدند »

 « لباس زنان اشكانی پیراهنی بلند تا روی زمین ،گشاد ، پرچین ، آستین دار و یخه راست بوده است پیراهن دیگری داشته اند كه روی اولی می پوشیدند و قد این یكی نسبت به اولی كوتاه و ضمناً یخه باز بوده است روی این دو پیراهن چادری سر می كردند»

حجاب از منظر قرآن

با توجه به اینكه حجاب در فطرت انسان ها بوده و تمام ادیان الهی بر روی حجاب پافشاری می كردنداسلام فقط حد و مرز حجاب را برای زنان معین و مشخص كرده است .

مراحل پنج گانه حد و مرزحجاب در اسلام

مرحله اول : نهی از تبرج و خود نمایی

«یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی...

ای همسران پیامبر شما همچون یكی از زنان معمولی نیستند اگر تقوی پیشه كنید بنابراین به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید كه بیمار دلان در شما طمع كنند و سخن شایسته بگوئید و در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین ظاهر نشوید...احزاب/32،33»

الف- خطاب به زنان پیامبر به خاطر انتسابشان به پیامبر از یك سو و فراگرفتن در كانون وحی است كه می تواند سرمشقی برای همه زنان باشند

ب- خانه پایگاه زن است و بدون حاجت از خانه خارج نشود.

ج- در هنگام سخن گفتن حالت تحریك آمیز توأم با ادا و اطوار نباشد

د-اندام و زینت های ظاهر و باطنی خود را در معرض دید نامحرم و انسان های بیماردل قرار ندهید و با آرایش و لباس های تزئین شده و كوتاه و نازك و بدن نما از خانه خارج نشوید كه با روح اسلام سازگاری ندارد.

مرحله دوم:پوشش چادر

« یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و كان الله غفوراًرحیماً.

ای پیامبر ! به همسران و دختران خود و زنان مؤمن بگو كه خویشتن را به چادر فرو پوشند این نزدیك تر است ، برای این كه شناخته و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند و خدا آمرزنده مهربان است . احزاب/59»

الف- معنای جلباب : پوششی سراسری است كه از سر تا پای زن را می پوشاند بنابراین مانتو بلند و گشاد حجاب قرآنی نیست هر چند پوشش خوبی باشد .

آیه در مورد لزوم پوشش كل بدن است .

مرحله سوم: رعایت عفت (نور/ 31)

الف- تقوی در نگاه

« و غضوا من ابصارهن و یحفظوا فروجهن»بعنی به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خویش را حفظ كنند»

ب- تقوی در زینت

« و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها یعنی زینت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننماید»

 چون زیبائی زنان به زینت های ظاهری و باطنی است آیه می فرماید تمام زینتها اعم از آرایش ،محل طلا ، لباسهای زینتی را بپوشانند.

ج- تقوی در پوشش سر و گردن

« ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن یعنی و اطراف روسری خود بر سینه خود افكنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود»

طبق شأن نزول آیه 59 احزاب زنان مأمور پوشیدن چادر بودند اما چون چادرها جلوباز بود و آن را رها می كردند زینت های آنها پیدا بود و از آنجا كه رسم زنان عرب بر این بود كه روسریها را از بالای گوش و به پشت سر گره می زدند به صورتی كه موها پیدا نباشد ولی گوشها و زیر گلو و سینه ها نمایان بود بنابراین قرآن زنان را مورد خطاب قرار داده كه دو طرف روسریها را به پائین بیاندازند تا گوششها و گلو و سینه هم پوشیده باشد.

د- تقوی در كردار

« ولایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن یعنی آنها هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود و صدای خلخال كه بر پا دارند به گوش رسد...»

از این دستور می توان فهمید كه هر چیزی كه موجب جلب توجه مردان می گردد مانند استعمال عطر های تند ، آرایش های جالب نظردر چهره و طریقه پوشیدن لباس ، مانتوها مخصوصاًكوتاه و تنگ و ... ممنوع است به طور كلی زن در معاشرت نباید كاری بكند كه موجب تحریك و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد.

مرحله چهارم:اجازه ورود در سه نوبت

« یا ایها الذین امنوا لیستأذنكم الذین ملكت ایمانكم و الذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر و حین تضعون ثیابكم من الظهیرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لكم... ای كسانی كه ایمان آورده اید باید بردگان شما و همچنین كودكانتان كه به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرد : قبل از نماز صبح ، و در نیمروز هنگامیكه لباسهای ( معمولی)خود را بیرون می آورد و بعد از نماز عشاء..نور/58،59 »

مرحله پنجم: پوشش حجاب زنان بازنشسته

«والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نكاحاً فلیس جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینة و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم یعنی و زنان از كار افتاده ای كه امید از ازدواج ندارند گناهی بر آنها نیست كه لباسهای روئین(چادر و مقنعه) خود را بر زمین بگذارند به شرط اینكه در برابر نامحرم خود آرائی نكنند و اگر خود رابپوشاندبرای آنها بهتر است و خداوند شنوا و دانا است . نور/60»

عوامل بی حجابی از منظر روایات

1- ضعف ایمان

امیرالمومنین فرمودند : علیکم بالصفیق فان من رق ثوبه رق دینه.

     پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است زیرا کسی که لباسش نازک و بدن نما باشد دینش نیز ضعیف و نازک است.(وسایل/ج5/ص29)

2- بی عفتی

  الف: در کلام ؛

  پیامبر اکرم ( ص) فرمودند:هر کس با زنی که حق محرمیت را با او نداردشوخی نماید به هرکلمه هزارسال خداوند او را حبس می نماید(وسایل/20/198)

   ب: در نگاه ؛

امیر المومنین ( ع )فرمودند:من اطلق طرفه کثر اسفه. ( کسی که چمشش را بی بند و بار بگذارد تاسف و اندوه او بسیار خواهد شد).(بحار/ج74/288)

3- بی حیایی

امیرالمومنین(ع)می فرمایند:اعقل الناس احیاهم ( عاقلترین انسانها باحیاترین آنهاست).(غرر/ح5440/53)

امام صادق ( ع ) می فرمایند:لاایمان لمن لا حیاء له.(کسی که حیا نداردایمان ندارد)(كافی/ج2/ص106)

4- بی غیرتی

امام صادق ( ع )فرمودند : خدای متعال غیور است و هر غیرتمند  را دوست دارد و به جهت غیرت خود حرام کرده فواحش  را.(كافی/ج5/ص536)

امام رضا ( ع )  فرمودند : پیامبر اکرم ( ص) هفت دسته را لعنت کرد از جمله " المتغافل علی  زوجته و هو الدیوث " مردی که در حفظ عفت همسرش مسامحه می کند و پوشش او را نادیده می گیرد چنین مردی دیوث است.(فقه الرضا/ص252/باب التجارات)

امیر المومنین خطاب به مردم کوفه فرمودند : به من خبر رسیده که زنان شما در مسیر راهها به مردان تنه می زنند آیا حیا نمی کنید خداوند لعنت کند کسی را غیرت نمی ورزد.(كافی/ج5/ص537)

5-تبرج و خودنمایی

 الف:نهی از خود نمایی

داخل شدیم جابر از پیامبر نقل می کند که آن بزرگوار فرمودند : بدترین زنها زنی است که در غیاب شوهرش تبرج و خودنمایی کند و در حضور شوهر حصانت ورزد.(كافی/ج5/ص324)

رسول اکرم ( ص) فرمودند : برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده کند.(كافی/ج5/ص519)

رسول اکرم(ص)درگفتاری دودسته را اهل دوزخ خواندند و فرمودند حتی بوی بهشت به مشام آنها نخواهد رسید.1- ستمگران تازیانه به دست که با تازیانه خود مردم را میزنند 2-زنان بد حجاب وبرهنه ای که با زرق و برق خود را به مردم نشان داده وهوسهای آنها را به سوی خود جذب می کنند،موهای سرشان همچون کوهانهای شتر سبکسر عربی است(

 ب:نهی از تعطر و تزیّن

پیامبر اکرم( ص) نهی کردند زن ، خود را برای غیر شوهر آرایش نماید اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش دوزخ بسوزاند

رسول اکرم( ص) در ضمن گفتاری فرمودند : زنی که از خانه اش در حالی که خود را آراسته و بزک کرده و عطر زده خارج گردد و شوهرش به این کار راضی باشد برای هر گامی که آن زن در بیرون خانه برمی دارد خانه ای در دوزخ برای شوهر او ساخته می گردد.(بحار/ج100/ص249)

ج: نهی از پوشیدن لباس نازک

امیر المومنین( ع ) فرمودند : شوهری که از همسرش اطاعت کند خداوند او را از جانب صورت به طور واژگون وارد دوزخ گرداند . شخصی پرسید این اطاعت که موجب چنین مجازاتی است کدام اطاعت است  حضرت در پاسخ فرمودند : زن از او می خواهد که با لباس نازک به ( مراکز پر جمعیت مانند ) حمامها وعروسیها و مجالس ترحیم برود و شوهرش به او اجازه می دهد واز سخن او اطاعت می‌کند .(وسایل/ج2/ص50)

 د:نهی از پوشیدن لباس شهرت

پیامبر اکرم( ص) فرمودند : کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قیامت از وی روی بگرداند.

6-ضعف اعتقاد به عقوبت اخروی

امیرالمومنین ( ع )  فرمودند : من و فاطمه بر رسول خدا ( ص) و ایشان را در حالیکه شدیداً گریه می کردند مشاهده نمودیم. به ایشان گفتیم : پدر ومادرم به فدایت یا رسول الله ! چه چیز شما را به گریه وا داشته است ؟ حضرت فرمودند : یا علی در شب معراج که به آسمان رفتم زنان امت خود را در عذاب شدید دیدم و آنها را نشناختم،  لذا گریه کردم برای آنچه از شدت عذاب آنها دیدم بعد فرمودند:

1-     آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند برای این بود که موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشانید.

 

2-   اما آن زنی که گوشت بدنش را میخورد برای این بود که بدنش را برای مردم زینت می کرد.

3-    آن زنی بود که گوشت بدنش را با قیچی جدا می کردند برای این که خودش را بر مردان عرضه می کرد(عیون اخبار الرضا/2/11

حجاب در کلام شهیدان

 و تو ای خواهر دینی ام ؛ چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است از خون سرخ من کوبنده تر است . ( شهید عبدالله محمودی )

خواهرم ؛ محجوب باش و باتقوا ؛  شمایید که دشمن را با چادر سیاهتان  و تقوایتان می کشید.

حجاب تو سنگر تو است،  تو از داخل حجاب دشمن را میبینی ،  دشمن تو را نمی بیند. ( سردار شهید رحیم آنجفی )

 

 

 

 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر